ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โครงการพิเศษ : บุตรหลานเกษตรกร

          การรับสมัคร โครงการพิเศษ : บุตรหลานเกษตรกร (ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด) 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th