ตรวจเยี่ยมกลุ่มมะนาวผู้ส่งออกบ้านอุดมทรัพย์

                วันที่ 31 มกราคม 2560 นายเสน่ห์  วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมกลุ่มมะนาวผู้ส่งออกบ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง เพื่อให้คำแนะนำตามโครงการ 1 ตำบล 1 sme เกษตร

 

 

 

 

Additional information

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055 - 705098   www.nfc-kpt.or.th อีเมล : nfc.kpt@nfc.mail.go.th